Návštěva ze Slovenska

Úterý 19. června byl den plný očekávání. Ptáte se proč? Po dvou letech jsme se měli setkat s našimi přáteli ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterými již několik let aktivně spolupracujeme a vzájemně si vyměňujeme záložky do knih, vánoční a velikonoční pozdravy.

Náš společný den začal koncertem v SKC ve Starém Městě, kde jsme měli možnost zhlédnout koncert, který připravil pan Jiří Pavlica s panem učitelem Snopkem a našimi žáky. Ti předvedli, jak excelují nejenom ve hře na hudební nástroj, ale i v tanci. Pan Pavlica nás provázel celým programem koncertu a díky jeho slovu se celý koncert proměnil v příběh o hudbě.

Protože byl den nabitý nejrůznějšími akcemi, museli jsme se rychle přesunout ke škole, kde už na kluky ze Slovenska čekali kluci naši, aby se s nimi utkali ve volejbalovém turnaji. Naši kluci hráli proti slovenským, ale nakonec si vyzkoušeli i družstva promíchat. Publikum usilovně fandilo. Vyhládlí po sportovním výkonu jsme se přesunuli na oběd a na prohlídku školy. Pro mnohé z nich byla naše obrovská škola bludištěm, ale věřím tomu, že by se za chvíli zorientovali 🙂

Čas neúprosně letěl, nastal čas na další přesun, a to na prohlídku baziliky na Velehradě, kde jsme měli objednanou krátkou prohlídku. Paní průvodkyně nás vyzvedla před bazilikou, provedla kostelem a povyprávěla nám zajímavosti z jeho historie. Naštěstí je na Velehradě vše tak blízko u sebe, protože naše další kroky vedly do Archeoskanzenu Modrá na program související se vznikem a existencí Velké Moravy. O úvod prohlídky se postaral pan průvodce, který nám na věži nastínil historii Velké Moravy, poté už nás čekaly zastávky na připravených stanovištích. U prvního z nich čekaly dvě animátorky, které, oblečeny do dobových oděvů, přednášely o tenkrát používaných textiliích a šatech. Myslíte, že tehdy nebyla škola? Tak to se mýlíte, protože budova opodál představovala napodobeninu tehdejší školy, které velel dosti rázný pan učitel. Způsob stravování a stolování nám přiblížila paní, která měla pod patronátem domeček s pecí, a protože tehdejší doba byla zmítaná boji, šli jsme se seznámit i se způsoby boje a zbraněmi, které měli vojáci na Velké Moravě k dispozici. Ze závěrečné střelby lukem měli všichni asi největší radost.

Je pozdní odpoledne a s ním přišel i čas se rozloučit. Naši přátelé po vyčerpávajícím programu nasedli do autobusu a zamířili domů na Slovensko. Pevně věříme, že se jim den strávený na Moravě líbil a že se, stejně jako my, budou těšit na další a další společná setkání. Tímto vám mockrát děkujeme za den strávený ve vaší milé společnosti 🙂

Sdílejte!