Staroměstské notování

V úterý 19. června se žáci II. stupně vydali za znějícími tóny do SKC, kde si přišli nejen poslechnout, ale i podpořit velkým potleskem své vystupující spolužáky. Všichni ví, že mezi svými spolužáky mají velké hudební talenty. A právě tito muzikanti, převážně žáci z 9. C, tvořili velkou část programu. Sálem zněly tóny především houslí, klarinetu, flétny, piana a dalších nástrojů. Celý tento koncert byl provázen příjemnými slovy p. Pavlici, který si při závěrečné písni se všemi muzikanty zahrál. Žáci neviděli jen muzikantské výkony, ale také taneční, které byly rovněž v podání jejich spolužáků. Ano, spolužáků. A to nejen těch místních, ale také z nedalekého Slovenska – ZŠ Turzovka. I tam mají hudebně nadané žáky, kteří závěr koncertu obohatili svými hudebními (muzikantskými i tanečními) vystoupeními. Každý si jistě z koncertu odnášel jisté okouzlení. Ať už hudbou či tancem. Proto všem zúčastněným, učitelům ze ZUŠ, p. Pavlicovi a ZŠ Turzovka děkujeme za příjemné hudební dopoledne, kde se jistě každý alespoň na chvíli zastavil a nechal se unášet jedním z nejlepších léčitelů, hudbou.

Sdílejte!