Preventivní DEN BEZ TABÁKU

V pátek 15. června proběhla ve sportovním areálu Rybníček preventivně-sportovní akce s cílem přesvědčit děti, že kouření je nebezpečný zlozvyk. A to pro děti, ale i dospělé. Čtyři třídy našich šesťáků postupně absolvovaly připravený program. Jeho součástí byl krátký vytrvalostní běh na jeden okruh okolo fotbalového hřiště, kdy každý soutěžil nejen sám za sebe, ale i za svoji třídu. Druhou polovinu programu zahrnoval test teoretických znalostí o nebezpečí užívání cigaret a praktická ukázka škodlivosti cigaret v podobě kouřící panenky Sue. V obou částech programu museli žáci něco předvést – znalosti i rychlé nohy. Všichni obdrželi drobné ceny a zároveň se přesvědčili o tom, že cigareta do ruky dětem skutečně nepatří. A snad si toto přesvědčení s sebou ponesou i dále do života. Mé poděkování patří paní Ing. Petře Žídkové a Janě Doležalové, které za námi přijely až ze Vsetína a zajišťovaly pro žáky teoretickou část naší akce.

A jak to všechno dopadlo… Mezi děvčaty byla nejrychlejší Kročová Kristýna, na druhém místě se umístily ve shodném čase Mařáková Patricie, Miléřová Gabriela, Maňásková Natálie a třetí byla Buksová Daniela. Nejrychlejším klukem se stal Charvát Tomáš, druhý doběhl Špatný Ondřej a třetí místo obsadil Popelka Marek. Nejrychlejší třídou byla VI. C.

Akce proběhla v rámci projektu Efektivní prevence, který je podpořený Zlínským krajem.

 

Sdílejte!