Pasování na čtenáře

Na závěr školního roku čekala prvňáčky velká čtenářská zkouška. Nejdříve předvedli v knihovně králi Knihoslavovi a královně Knihoslavě, jak zvládnou přečíst krátký text z dětské knihy.

Poté následovalo slavnostní pasování na čtenáře v SKC Staré Město. Za odměnu byla pro děti připravena Pošťácká pohádka – scénické čtení herců ze Slováckého divadla. Každá třída se krátce představila básničkou a obdržela perníkový klíč od Písmenkového království. Děti si z akce odnášely knihu, která pro ně bude památkou na tento slavnostní den. Velké poděkování patří našim knihovnicím za organizaci celého pasování.

Sdílejte!