Beseda s Policií ČR v druhých třídách

Dne 10. května se naši druháci účastnili besedy paní policistky por. Bc. Mileny Šabatové.
V úvodu jsme si společně rozlišili, jaký je rozdíl mezi státní a městskou policií a co je jejich náplní práce. Popsali jsme si, jak se liší jejich uniformy. Besedovali jsme o kriminalistech, dopravní policii, pořádkové policii, psovodech, vyšetřovatelích.
Další částí besedy byla bezpečnost silničního provozu. Jak se máme chovat jako chodci a cyklisté. Nedílnou součástí bylo také upozornění, jaké ochranné a bezpečností prvky musíme mít my i naše kolo.
Ke konci besedy pro nás měla paní policistka zapeklitou soutěžní otázku o odměnu v podobě reflexního odznaku.
Závěrem každý žák obdržel razítko, kartičku s důležitými informacemi a mohl si vyzkoušet policejní baret, čepici, pouta a zastavovací terčík, z čehož byli žáci nadšeni. Byl to pro nás velký zážitek.

Sdílejte!