Den Země tříd 2. A, 2. B

V úterý 24. dubna se třídy 2. A a 2. B zúčastnily Dne Země.
Sešli jsme se před školou za krásného slunečného počasí a s dobrou náladou. Poté jsme vyšli směrem na slepé rameno řeky Moravy, tzv. Čerťák, kde jsme měli první stanoviště.
Za pomocí šikovné paní asistentky Jitky jsme založili oheň a postupně si každý žák opekl špekáček. Po snězení dobrot jsme oheň bezpečně uhasili a pokračovali v naší cestě.
Nasadili jsme rukavice, vzali odpadkové pytle a procházkou podél řeky Moravy přes železniční most jsme dorazili do Kunovského lesa.
Celkem jsme nasbírali šest vrchovatých pytlů různých odpadků, které jsme vhodili do příslušných popelnic. Žáci sbírali s velkou energií a chutí, vždyť přírodě je přece nutné pomáhat a starat se o ni.
Při vstupu do Kunovského lesa na nás dýchla vůně právě rostoucího medvědího česneku a dalších jarních rostlin. Prostudovali jsme si informační tabule o tamní fauně a floře. Žáci poté skvěle určovali jarní rostliny, neboť se o nich učili také v hodinách prvouky.
Závěrem akce bylo nalezení pokladu v lese, který cestou zpět do školy děti spořádaly.
Do školy jsme se vrátili příjemně unavení a opálení.

Sdílejte!