Týden plný ekohraní

Při příležitosti Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, na prvním stupni probíhá již od minulého týdne několik ekologicky zaměřených aktivit. Kromě očisty přírody a sběru odpadků se všechny ročníky věnují recyklaci, problematice třídění, ochraně životního prostředí. Pro druhý a třetí ročník připravila pěkný environmentální projekt paní asistentka Umlaufová. Od pondělí navštěvuje třídy s výukovým programem, během kterého si děti nejprve připomenou zásady správného třídění odpadků, seznámí se s recyklací a problematikou rozložitelnosti odpadu. Ve druhé části se zaměří na poznávání rostlin a živočichů.

Ekotým pořádá ve středu již tradiční jarní Ekohraní, na které tentokrát do jídelny naší školy zve prváčky. Ekotýmáci se moc těší, protože podzimní Ekohraní mělo u druháků velký úspěch.

Sdílejte!