Okresní kolo Matematické olympiády

Již několik let organizuje naše škola okresní kola Matematické olympiády. A nebylo tomu jinak ani letos 17. dubna, kdy jsme uvolnili učebny 137 žákům našeho okresu.

Největšího úspěchu dosáhli naši osmáci, kteří obsadili obě medailové pozice: 1. místo Mirek Běhávka a 2. – 3. místo Katka Spáčilová, oba z 8. D. Ze 40 zúčastněných osmáků bylo jenom 7 úspěšných řešitelů, což vypovídá o obtížnosti daných příkladů. V sedmých ročnících se úspěšnou řešitelkou stala Barborka Foltýnková ze 7. C.

Všem děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy a těšíme se na další úspěchy.

Sdílejte!