Mladý Demosthenes

S úderem odpolední hodiny se sešli určení zástupci 8. a 9. tříd na školním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Tito mladí řečníci byli vybráni ve třídním kole jako jedni z nejlepších s následujícím postupem do školního kola, kde mezi sebou sváděli řečnický souboj v počtu 14 řečníků. Mladí a především odvážní řečníci improvizovali na různá témata jako Česká republika, život v mém krásném městě/vesnici, co bych si přál, užívání televize, počítače, …

Po skončení souboje v řečnění dala porota, složená z vyučujících českého jazyka, hlavy dohromady a začala vést diskusi, která měla být ukončena určením vítězů. Zpočátku to vypadalo, že vítěz nebude zcela jednoznačný, když v tom se ozvalo zaklepání a do dveří vstoupil poslední řečník. Pozdě, ale přece. Po vyslechnutém výkonu měla porota ihned jasno o vítězi 1. místa. Přestože byla letos malá účast, nebylo až tolik snadné vybrat další dva nejlepší řečníky. A kteří žáci by se mohli vydat po stopách athénského řečníka Demosthena? Porota se řídila lidovým příslovím: „To nejlepší nakonec.“ První místo patří opozdilému řečníku z 9. B Martinu Pavlíkovi. V závěsu Demosthenových stop se jako druhá v pořadí vydá Dominika Vagundová z 8. D, kterou bude následovat ještě bronzový řečník Michal Šmíd z 9. A.

V závěru bych chtěla poděkovat všem zúčastněným řečníkům za jejich výkony a odvahu a zároveň poblahopřát vítězům v řečnickém klání. Avšak souboj slov ještě není úplnou výhrou, neboť jak říká Demosthenes: „Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se planými a prázdnými.“

Sdílejte!