Den Země v 7. ročníku

Dne 11. dubna se žáci sedmých tříd vydali čistit Staré Město. Událost začala v 9.50, kdy jsme společně opustili naši školu. Dvě skupinky se vydaly směrem k nákupnímu centru, třetí skupinka se s paní učitelkou Kašnou zaměřila na čištění Salašky.
Po úvodních pokynech paní učitelky Hájkové jsme se, vybaveni pytli na třídění odpadu, pustili do akce. Je neuvěřitelné, jak moc si lidé neváží přírody a města, ve kterém žijí. Nedokázali jsme pochopit, jak vůbec mohou některé věci vyhodit přímo venku. Náš okruh byl sice malý, ale náročný. Myslím, že jsme nasbírali nejvíc pytlů ze všech. Aby se nám lépe pracovalo, přijeli nás podpořit i pan starosta s panem místostarostou.
Jako bychom se předem domluvili, potkali jsme se ve 12.00 se skupinkou paní učitelky Hájkové, společně jsme naskládali pytle na smluvené místo, pořádně si očistili ruce a vydali se směrem ke Klubku, kde pro nás byla připravena hostina! Na opékání špekáčků jsme se samozřejmě těšili nejvíce. A jak nám, panečku, po takové práci chutnaly 🙂 Ve 13.30 jsme tábořiště pouklízeli a každý se vydal svou cestou. Celý den jsme si užili a všichni jsme z něj měli skvělý pocit.

Horníček Zdeněk, VII. C

Sdílejte!