Přijetí na radnici

U příležitosti Dne učitelů přijali ve středu 28. března na radnici představitelé města pedagožky staroměstského školství – Mgr. Janu Daňhelovou, Mgr. Ivu Klimešovou, Mgr. Jitku Kardosovou,

p. Jaroslavu Kučovou, p. Milenu Ulmannovou.

Mgr. Jana Daňhelová pracuje na naší škole od roku 1996, je vyhlášenou elementaristkou, věnuje se i výuce anglického jazyka. Pracuje jako výchovná poradkyně, se žáky vydává i  školní časopis Smajlík, se kterým vyhrála krajskou cenu. Je vynikající učitelka oblíbená nejen mezi žáky, ale i mezi svými kolegy a rodiči.

Mgr. Iva Klimešová nastoupila na ZŠ Staré Město v roce 1996, od roku 2001 vykonává funkci zástupce ředitele pro I. stupeň. Chod I. stupně si bez její práce neumíme představit – má výborné organizační schopnosti, je zárukou kvalitní výuky. Její práce je nadstandardní. Je obětavá, vstřícná, má porozumění pro problémy žáků i kolegyň a kolegů.

Mgr. Jitka Kardosová nastoupila na ZŠ v roce 1986. Během své pedagogické praxe se prioritně věnuje výuce matematiky a chemie, stála u zrodu výuky finanční gramotnosti. ZŠ Staré Město je jedna z mála škol, kde je díky ní finanční gramotnost samostatný předmět.  O kvalitě výuky svědčí opakované 1. místo v celostátním kole soutěže ve Finanční gramotnosti. Je přísná, ale spravedlivá, má porozumění pro žáky. Zasloužila se o dlouhou tradici tříd s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Paní Jaroslava Kučová nastoupila na ZŠ Staré Město v roce 1986 jako vyučující matematiky a fyziky. V roce 1996 se stala zástupkyní pro II. stupeň, od přechodu školy do právní subjektivity je statutárním zástupcem ředitele školy. Pořádá okresní kola matematických soutěží (Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického i Přírodovědného klokana).

Paní Milena Ulmannová je pedagožka MŠ Rastislavova.

Všem oceněným patří za jejich dlouholetou práci pro staroměstské školství upřímné poděkování.

 

Sdílejte!