Indiáni v prvních třídách

 Žáci prvního ročníku v měsíci březnu zažili „indiánskou matematiku“. 

Každou hodinu matematiky jsme zahajovali zpěvem písně. Indiáni počítali v oboru čísel do deseti nejen orlí pera na čelenkách, rohy na totemech, luky a šípy, ale také geometrické tvary na indiánské dýmce míru. Vyrobili si čelenky a za každý splněný úkol žáci dostávali barevná pera na čelenku. Indiáni plnili rozmanité úkoly nejen z učebnice matematiky. Vyplňovali pracovní listy ze čtení a psaní.  Vyvrcholením projektu bude setkání indiánů na „Indiánském sněmu“ v přírodě v rámci Dne Země.

 

Sdílejte!