Ekotým v akci

Ve středu 14. března se členové Ekotýmu naší školy vydali vlakem za exkurzí do Brna. Navštívili jsme spalovnu komunálního odpadu SAKO Brno, a.s.
Po příjezdu si nás na vrátnici vyzvedla slečna z místního Envicentra. Společně jsme se přesunuli do místnosti speciálně určené pro exkurze, kde nám nejprve pustila instruktážní video. V něm jsme se seznámili s fungováním společnosti SAKO (odvoz odpadů, třídění, recyklace, spalování, …). Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se může dále využít směsný komunální odpad. Spalovna totiž vyrábí elektřinu pro 20 000 a teplo asi pro 40 000 domácností v Brně a přitom díky moderním technologiím nezatěžuje životní prostředí ve městě.
Následně jsme všichni vyfasovali slušivé přilby a rozlišovací vesty a vyšli jsme do provozu. Viděli jsme vážení aut, vykládku odpadu, drtičku, třídičku a tzv. velín, který nepřetržitě řídí celý provoz spalovny. Nakonec jsme navštívili oddělení, kde se shromažďuje a dále vytřiďuje vzniklý popel, který je ekologicky i zdravotně nezávadný a využívá se např. při stavění komunikací.
Celá exkurze byla velmi zajímavá a poučná.
Děkujeme SRPŠ za poskytnuté finanční prostředky, které nám uhradily náklady za dopravu.

Sdílejte!