Preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku

První březnový týden se pro žáky naší školy nesl v duchu protidrogové prevence. Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali dvouhodinovou přednášku, která byla rozdělena do dvou tematicky odlišných částí.

V první části JUDr. Jan Rosák seznámil žáky s některými zákony a právními normami, které mají souvislost s drogovou problematikou. Mezi témata patřila např. platná legislativa v oblasti ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek, drogová kriminalita dětí a mladistvých, trestní odpovědnost mládeže, posuzování trestní odpovědnosti za nedovolené nakládání s omamnými a psychotropními látkami i normy chránící děti v oblasti trestního práva.

Ve druhé části navázal vyprávěním svého životního příběhu pan L. Jde o bývalého uživatele drog, který dlouhodobě abstinuje, ale jak sám přiznává, tak s následky užívání drog se potýká dodnes a jeho boj se závislostí je během na dlouhou trať, nejspíš do konce života.

Když začal se svým vyprávěním, nastalo v učebně naprosté ticho a žáci i učitelé pozorně naslouchali často velmi emotivním zážitkům plných naivity a pohody na začátku experimentování s drogami a následně utrpení a bolesti na samém dně, kam se kvůli užívání drog dostal. Ve chvílích, kdy hovořil o tom, jaké trápení způsobil svým rodičům, i o tom, o co všechno kvůli drogám přišel a kolik jeho přátel na následky užívání drog zemřelo, dostalo vyprávění ještě osobnější rozměr a způsobovalo mrazení v zádech. K překvapení všech mj. uvedl, že za nejvíce nebezpečnou drogu považuje marihuanu, která je v současnosti naší společností poměrně tolerována. Přitom podle průzkumů patří Češi mezi nejčastější uživatele marihuany v Evropě, což je alarmující zjištění. Na konci přednášky nabídli oba pánové prostor pro dotazy žáků.

Věřím, že tato přednáška žáky obohatila o cenné informace a odnesli si z ní silné zážitky, které jim mohou pomoci, kdykoliv se ve svém životě dostanou na nějaké rozcestí.

Sdílejte!