Projekt Zdravá výživa

Celý poslední únorový týden jsme se ve druhých třídách věnovali projektu Zdravá výživa a zdravý životní styl. V prvouce jsme si povídali o tom, co je to zdravý životní styl, seznámili jsme se s potravinovou pyramidou a sestavovali zdravý jídelníček. V pracovních činnostech si děti vystříhaly obrázky příborů, skleniček a talířů, nalepily na správné místo a připomněly si, jak správně stolovat. V českém jazyce žáci přiřazovali slova souřadná a podřazená k nadřazeným slovům, např. mléčné výrobky, cukrovinky, pečivo a zelenina. V matematice se skřítkem Cibuláčkem počítali žáci příklady s tajenkou Žij zdravě, jez zdravě a bude ti hej. Své znalosti si doplnili dalšími informacemi od pracovnice ze SVČ Klubko ze Starého Města. Žáci se rozdělili do skupin a poznávali obiloviny a luštěniny. Za výborné znalosti si děti společně s pracovnicí Klubka přichystaly pomazánku z naklíčené fazole mungo a zakysané smetany. Dětem a paním učitelkám velmi chutnala.

Sdílejte!