Záchranáři u páťáků

Tento týden měli nejstarší žáci prvního stupně jedinečnou možnost seznámit se se základními postupy při poskytování první pomoci a vyzkoušet si je. Všechny tři páté třídy mohly postupně strávit více než hodinu se dvěma záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Navštívili nás MUDr. Dorián Pfeifer a vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska Mgr. Dana Polášková, kteří si s dětmi povídali o lidském těle a jeho základních životních funkcích. Předvedli jim, jak fungují některé přístroje záchranářů, ukázali zásady první pomoci a všichni si potom jeden po druhém vyzkoušeli masáž srdce na figuríně. Pěkně v rytmu známé písně Rolničky, rolničky. Někteří mohli zkusit oživování pomocí automatického externího defibrilátoru. Závěrečná část byla věnována poraněním páteře a šetrnému přetáčení zraněného. Oběma záchranářům patří velké poděkování za čas, který nám věnovali. Pro děti to bylo povídání nejen poučné, ale i zábavné, při kterém se spoustu zajímavých a důležitých věcí dozvěděly a hlavně si je samy vyzkoušely. Děkujeme.

Sdílejte!