Chaloupky 12. 2. 2018 – Den první

Naši cestu na Vysočinu jsme zahájili po 7. hodině ranní. Všechno probíhalo hladce, a tak nás už po 10. hodině vítalo ekocentrum Chaloupky v Kněžicích. Zabydleli jsme se v určených pokojích, chvilku jsme si odpočinuli a už byl čas na oběd. Hned ve 13 hodin jsme měli úvodní přivítání s lektory. První aktivitou byla hra Osadníci, ve které děti rozdělené do družstev měly za úkol vybudovat vesnici. Co všechno měli naši malí „osadníci“ za úkol? V průběhu hry si postupně vyzkoušeli tato povolání: lesník, mlynář, zedník a kameník. Lesníci se starali o řezání dřeva, mlynáři třídili luštěniny a obiloviny, zedníci chystali materiál na stavbu sněhové pevnosti, kterou následně budovali právě kameníci. Aktivity ukončila přestávka na svačinu, kterou všichni s chutí snědli. Po krátké přestávce jsme se vrhli na další část programu – divadlo. Úkolem dětí bylo pantomimicky ztvárnit lektory předčítaný příběh. Příběhy si děti nakonec zahrály dva, jeden z nich pojednával o životě na vesnici (dříve) a druhý o životě ve městě (nyní). Následovala netradiční prohlídka dvou křídel budovy, ve které jsme ubytovaní. Ta byla součástí hry, kdy děti měly dle zadaných indicií (zvětšených fotografií) projít a poznat všechny zdejší společné prostory. Po večeři nás čekal krátký odpočinek a hned poté seznamovací a adaptační hry. Těmi jsme náš první den na Chaloupkách krásně zakončili.

Sdílejte!