Spěchej pomalu

Spěcháte? Tak pomalu! Naše škola se může pochlubit mladými spisovateli, kteří dokázali, že spěchat lze opravdu pomalu. Práce několika žáků z 8. a 9. ročníku byly v listopadu odeslány v rámci 5. ročníku literární soutěže, kterou pořádá Střední odborná škola Luhačovice. V porotě opět zasedli básník Jiří Žáček a spisovatel Jan Cimický. Jejich úkol spolu s ostatními porotci byl náročný, jelikož hodnotili rekordních 175 prací ze všech zúčastněných škol.

Také letos jsme obdrželi pozvánku pro jednu žákyni na slavnostní vyhlášení. Barunka Broklová z VIII. D získala od poroty čestné uznání a my jsme na ni právem hrdí. Přejeme nejen jí, ale i ostatním nadějným začínajícím spisovatelům, aby je múza neopouštěla a napsali spoustu dalších povídek, básní, románů a jiných žánrů. 

 

Soutěžní práce – Barbora Broklová

Sdílejte!