Bobřík informatiky už po desáté

V letošním roce se již po desáté naše škola zúčastnila jubilejního 10. ročníku národní soutěže Bobříka informatiky.
Pro narůstající zájem o tuto soutěž se kategorie Mini a Benjamin nehodnotily celostátně. V letošním roce to bylo již 74 518 soutěžících (vloni 72 197) z 656 škol.
V kategorii Mini soutěžilo na naší škole celkem 66 páťáků, úspěšných řešitelů, kteří získali více jak 120 bodů, bylo 27.
Nejlepší řešitelé v rámci školy:


1. místo – Jakub Vávra, 5. B (192 bodů), Petr Jarotek, 5. A (192 bodů), získali plný počet bodů.
2. místo – Jolana Zapletalová, 5. C (176 bodů), Matěj Straka, 5. B (176 bodů), Rostislav Procházka, 5. A (176 bodů).
3. místo – Michael Pfeifer, 5. B (172 bodů).
V kategorii Benjamin soutěžilo 49 žáků z 6. D a 7. C, alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 26 soutěžících.
Nejlepší řešitelé v této kategorii v rámci školy:
1. místo – Zdeněk Horníček, 7. C (220 bodů).
2. místo – Lucie Houdková, 7. C (192 bodů). 
3. místo – Martin Říha, 7. C (189 bodů).
V kategorii Kadet soutěžilo celkem 12 173 soutěžících, z toho úspěšných bylo 5 488 žáků.  V naší škole se této kategorie zúčastnilo 47 žáků (8. D a 9. C), alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 36 soutěžících.
Nejlepší řešitelé z naší školy v této kategorii jsou:
1. místo v rámci školy a 1. místo v národním kole  –  Petr Kubíček, 8. D (240 bodů – získal plný počet bodů).
2. místo v rámci školy a 344. místo v národním kole  –  Mirek Běhávka, 8. D (220 bodů), Marie Macháčková, 9. C (220 bodů), Viktorie Všetulová, 8. D (220 bodů).
3. místo v rámci školy – Natálie Körberová, 9. C, Michal Pavlínek, 8. D,  Mikuláš Šik, 9. C, Lucie Zedníková, 9.C (všichni 208 bodů).
Více jak 200 bodů dosáhli další dva žáci –  Jan Janík 9.C (208 bodů), Barbora Lesová (9.C).
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Sdílejte!