Nejinspirativnější projekt – BOJUJEME O HLASY

Letos se náš školní parlament zapojil do soutěže organizované Školou pro demokracii a Senátem ČR „O nejinspirativnější projekt“ žákovského parlamentu. Zapojili jsme se s dosud naším největším projektem – STARák SHOW, který jsme pořádali minulý rok pro žáky druhého stupně. Prvním krokem byla krátká anotace, díky níž jsme se dostali do dalšího kola. Vytvořili jsme video o délce 45 s a nyní bojujeme o postup do samotného finále.
Nyní je však jen na Vás, zda se dostaneme do TOP 5 a budeme na půdě Senátu obhajovat svůj projekt před odbornou porotou.
Udělá nám velkou radost, když pro nás budete hlasovat, a to dvěma různými způsoby:
na stránkách Školy pro demokracii http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty-roku-2017.html
nebo na webových stránkách www.idnes.cz https://zpravy.idnes.cz/anketa-video-skolni-parlamenty-skola-pro-demokracii-fyw-/domaci.aspx?c=A171111_171341_domaci_jj

Ceníme si každého hlasu a Vašeho času.
Váš ŽP

Rádi bychom touto cestou chtěly podpořit naše parlamenťáky, protože STARák SHOW byla opravdu práce našich žáků, kteří celému velkému projektu obětovali svůj čas, koníčky a pustili se do toho s nadšením a elánem. Smyslem celé soutěže je ukázka práce dětí. Jsme pyšné, že naši parlamenťáci ve svém věku zvládli zorganizovat takovou talentovou soutěž. Zaslouží si bojovat ve finále.
Koordinátorky ŽP

Sdílejte!