Super výkon Mirka Běhávky z VIII. D

Ve středu 18. října se opět na  naší škole uskutečnil Přírodovědný klokan, kategorie Kadet. V ní soutěží žáci osmých a devátých tříd a žáci osmiletých gymnázií. Tentokrát na škole zvítězil Mirek Běhávka z 8. D s 93 body. Jaké bylo však naše překvapení, když jsme zpracovali výsledky  celého okresu – Mirek je první. Nechal za sebou i žáky devátých tříd a z celkového počtu 1 311 žáků prostě zvítězil. Patří mu velká gratulace.  O tom, že to nebylo jednoduché, se můžete přesvědčit v zadání.

Sdílejte!