Květinové ostrovy – studna poznání

V minulém školním roce jsme požádali o grant Zelené oázy Nadace Parnerství. Dostali jsme se do dvacítky podpořených projektů.

Díky tomu jsme loňský školní rok zakončili likvidací starého porostu „bazénů“ v átriu a před školou, řízkováním stávajících rostlin a především přípravou půdy na novou výsadbu.

V minulých dnech, kdy k nám bylo počasí přívětivé, jsme se s chutí vrhli do práce a květinové ostrovy dostaly „nový kabát“ v podobě nových trvalek a cibulovin. Žáci v pracovních činnostech a Ekotým ve spolupráci s paní zahradnicí osázeli ostrovy novými květinami, které jsme zasypali kamínky.

Vzali jsme do rukou pilky, vrtačku, nůžky a z kořenů dřevin z původních „bazénů“, z větví a šišek jsme vytvořili skromné útočiště pro bezobratlé živočichy. Hmyzí hotel jsme umístili pod borovici do atria.
Už se těšíme na jaro, až naše květinové ostrovy rozkvetou. Velký dík patří všem, kteří s projektem pomáhali.

 

Sdílejte!