Týden jazyků na 1. stupni

Konec prvního říjnového týdne jsme na naší škole zasvětili anglickému jazyku.

Ve dnech 5. a 6. října si žáci naší školy společně s vyučujícími anglického jazyka připomněli Evropský den jazyků, který má za úkol propagovat a oslavovat jazykovou rozmanitost. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku nachystali jejich vyučující nezvyklou hodinu angličtiny. Jako již tradičně se tato hodina uskutečnila venku, což díky příznivému počasí všichni opravdu ocenili.

A jak tedy vypadal Den jazyků v jednotlivých ročnících? Společným jmenovatelem pro všechny zúčastněné bylo vyluštit připravenou křížovku a odhalit její tajenku v co nejkratším možném čase. Třeťáci měli ve venkovním prostranství školy schované kartičky s anglickými slovy a jejich úkolem bylo slova do připravené tajenky vepsat česky. Žáci 4. ročníku měli na kartičkách slova v českém jazyce, do křížovky tedy vepisovali anglický překlad slov. Páťáci pak na kartičkách našli pouze přesmyčky, ze kterých museli nejprve správné anglické slovo složit, než jej vepsali do křížovky. Na konci hodiny odevzdaly děti výsledky své práce svým vyučujícím angličtiny, kteří vše vyhodnotili a postupně pak vyhlásili vždy 3 nejšikovnější a nejrychlejší luštitele z každé jednotlivé třídy. Všechny děti pracovaly s velkým zápalem a opravdu se snažily, za což je také neminula velká pochvala. Nejdůležitější ale bylo, že jsme si z těchto dvou dnů odnesli hlavně příjemný prožitek z netradiční a velmi vydařené hodiny anglického jazyka.

 

 

Sdílejte!