Putování třeťáků nejen Starým Městem

V pátek 29. září navštívili žáci 3. tříd Městský úřad ve Starém Městě, kde je přivítal pan starosta Josef Bazala a místostarosta Mgr. Martin Zábranský. V zaplněné obřadní síni se děti seznámily s chodem úřadu a symboly města. Na zvídavé dětské otázky o našem městě trpělivě odpovídali představitelé města. Žáci se dozvěděli o historii i současnosti Starého Města. Zároveň se setkali s místním strážníkem Petrem Hubáčkem, který dětem ukázal vybavení policistů, jejich auto a kamerový systém. Další informace žáci získali v informačním centru. Tímto jsme zahájili projekt o Starém Městě. Žáci získané informace shrnuli ve svých prezentacích v rámci prvouky. A protože naši školu navštěvují žáci z Kostelan nad Moravou, tak jsme se vydali ve středu 4. října v rámci Olympijského dne turistickou vycházkou na místní obecní úřad. Zde nás přivítal pan starosta Pavel Duda, který poutavým vyprávěním zaujal žáky. Pak nás provedl místní obcí (hasičská zbrojnice, kostel sv. Floriána, portálový nýtovaný most, přístaviště lodí…). Vycházka byla zakončena na místním dětském hřišti za kulturním domem. Počasí nám přálo a vrátili jsme se příjemně unaveni.

Sdílejte!