Seznamovací pobyt

Na přelomu září a začátkem října byly všechny 6. třídy na dvoudenním seznamovacím pobytu na Smraďavce. Jelikož do šestého ročníku nastoupili žáci z různých tříd a různých škol, všichni se na seznamovací pobyt těšili, aby se více navzájem poznali. Akce se zúčastnili všichni žáci třídy, třídní učitel, asistent pedagoga a školní psycholožka.
Jednotlivé třídy vyrazily 1. den v 8.00 hodin autobusem od školy. Po příchodu na penzion se všichni nejprve ubytovali, pokochali se krásným pohledem na přehradu a poté již měli možnost navzájem se začít sbližovat.
Paní psycholožka s paní učitelkou měly pro děti přichystaný bohatý program, v rámci kterého měli všichni možnost vyjádřit své názory a projevit se. Třídy si během pobytu určily třídní samosprávu, vytvořily společně třídní vlajku, určily si pravidla třídy. Rovněž se hrály různé hry, při kterých se všichni pobavili a s chutí se zasmáli. Nechyběla ani hudební vložka. Paní učitelka měla s sebou kytaru a hezky nám zahrála. Všichni si pěkně při hře na kytaru zazpívali. Počasí chvílemi nebylo zrovna ideální, nakonec si však děti užily i příjemnou procházku po okolí a aktivity a hry v přírodě.
Program byl velmi nabitý, a než se všichni nadáli, dva dny utekly jako voda a nastal čas k návratu domů. Ze Smraďavky jsme odjížděli 2. den v 16.00 hodin. Po příjezdu nás u školy již očekávali rodiče. Ze seznamovacího pobytu jsme si všichni odnesli spoustu zážitků a nových kamarádů. Také ubytování a personál byl příjemný, podávané jídlo se nám zamlouvalo a všichni odjížděli příjemně unaveni a spokojeni.
Přestože nám počasí moc nepřálo, akce se velmi zdařila, všem zúčastněným se líbila a díky seznamovacímu pobytu se upevnilo naše kamarádství.

Sdílejte!