Poznávání Starého Města

Ve středu 6. září se všichni šesťáci zúčastnili poznávací akce s názvem „Hledání pokladu“. Třídy byly rozděleny na barevné týmy (bílý, modrý, červený a žlutý). Ráno každý tým obdržel obálku, ve které byla zašifrovaná zpráva a kódovací tabulka. Vyluštěná šifra žákům napověděla, na které stanoviště se mají vypravit. Naše třída tvořila modrý tým a nejprve jsme se vydali k Památníku Velké Moravy. Tam nás očekávala paní psycholožka Burešová. Děti u památníku soutěžily ve znalostech o Starém Městě, okolí a škole. Všichni jsme si při tom užili spoustu legrace. Po vyluštění další šifry jsme se přesunuli na druhé stanoviště, což bylo dětské hřiště na sídlišti Kopánky. Na tomto stanovišti jsme se nejprve vydatně posilnili řádnou svačinou. Poté jsme zjišťovali, co máme společné, a po vyluštění další šifry jsme se vydali na třetí stanoviště, což byl maják Šrotík. Zde byl na nás připravený pan učitel Navrátil, který po areálu kolem majáku poschovával části skládačky. Jakmile se našly a poskládaly všechny části, spatřili jsme znak Starého Města, který se skládá ze 4 barev, stejných jako jednotlivé týmy šesťáků. Příští šifra nás zavedla na stanoviště do knihovny. V knihovně nás přivítala knihovnice paní Rokytová a paní učitelka Kusáková. Chvíli jsme si odpočinuli na odpočinkových vacích a s radostí jsme se pustili do plnění posledního úkolu – vyplnění tajenky. Klíč k tajence byl ukryt v knihách a brzy se nám ji podařilo vyřešit. Po rozluštění poslední šifry jsme zamířili do školní jídelny, kde jsme u paní Horákové nalezli „poklad“. Každý z nás si za odměnu odnesl zasloužený nanuk. V průběhu dne se děti navzájem poznaly a našly si nové kamarády. Akce se všem žákům z naší třídy velmi líbila a věřím, že stejně na tom byli i žáci z jiných tříd.

 

Sdílejte!