Rozloučení s 9. ročníkem

Zasteskne se našim deváťákům po jejich staré škole? Možná si teprve dnes mnozí z nich uvědomili, že zítra vkročí naposledy jako žáci do oné obávané budovy, v níž strávili tolik let. Po prázdninách již získají status studenta. Odpoledne totiž proběhlo tradiční rozloučení s našimi absolventy. V 15 hodin nastoupily na pódium třídy 9. A s paní učitelkou Valíčkovou a 9. B v doprovodu paní učitelky Bazalové, Pelkové a Kašné. V 17 hodin patřil prostor místní sokolovny třídám 9. C a 9. D a jejich třídním – panu učiteli Motyčkovi a paní učitelce  Kardosové. Druhým stupněm ale většinu času žáky 9.C provázela paní učitelka Podhrázká.

K deváťákům nepromluvili pouze třídní učitelé, ale také pan ředitel a pan starosta. Zhodnotili jejich povinnou školní docházku a popřáli jim štěstí a spoustu úspěchů na středních školách a učilištích. Poté si od nich žáci převzali pamětní listy.

Kromě přečtení nejlepších slohových prací, poděkování učitelům a zhlédnutí videí naplnil program i pan učitel Zábranský se školní cimbálovou muzikou a sborem. Doplnily je Barča Broklová a Valča Cíchová ze 7. D se svou recitací.  

Hosté i naši absolventi si mohli prohlédnout tabla všech tříd, pobavit se nad starými či novými příspěvky a fotkami ze školních kronik a zavzpomínat na nejrůznější akce a události.

Našim vycházejícím žákům přejeme hodně sil a odhodlání v dalším studiu.

Slohové práce

Video IX.A

Video IX.B

Video IX.C

Video IX.D

Sdílejte!