Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve středu 28. června byla pro žáky 8. ročníku přichystána akce s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci každé třídy byli rozděleni na dvě skupinky a postupně procházeli 4 stanoviště. Na prvním stanovišti se žáci naučili poskytovat první pomoc. Vyzkoušeli si obvazovou techniku a transport, naučili se ošetřit otevřenou zlomeninu, zastavit krvácení a resuscitovat zraněného. Na druhém stanovišti získali znalosti z oblasti topografie. Pracovali s mapou Uherského Hradiště, ve které se učili správně orientovat. Na třetím stanovišti čekala na žáky přednáška o integrovaném záchranném systému, tedy o tom, jak koordinovaně postupovat při provádění záchranných akcí. Dozvěděli se také, co si nesmí v případě ohrožení zapomenout zabalit do evakuačního zavazadla. Čtvrté stanoviště bylo věnováno živelným pohromám, konkrétně povodním, sesuvům půdy či požárům. Zde měli žáci možnost vyzkoušet si také požární masky.

Doufáme, že byla tato akce úspěšná, že žáci získali spoustu nových informací, a pokud by se v životě dostali do krizové situace, uměli by si v ní poradit.

Sdílejte!