Zelená stezka v Kunovském lese

Dnes ráno se naši šesťáci vydali pěšky do Kunovského lesa, kde pro ně byla připravena přírodovědná soutěž ZELENÁ STEZKA. Celá soutěž proběhla v rámci odloženého Dne Země. Čtyřčlenné hlídky vyrazily postupně na trať dlouhou asi dva kilometry. Cestou plnily úkoly z oblasti ekologie, odpadového hospodářství, poznávání živočichů a rostlin. Navíc měly na trati nechystaných 30 otázek o znalostech naší i světové přírody. Po sečtení všech bodů a vypsání diplomů se mohlo přistoupit k vyhlášení výsledků. Vítězem soutěže se stalo družstvo UNICORN TÝM ve složení Katka Čejková, Klárka Truplová, Lucka Houdková a Barča Foltýnková ze 6. C.

Počasí bylo skvělé, kolegové připraveni, děti natěšeny… Jen ti komáři… Těch bylo trochu více, než bychom si přáli. Chci poděkovat celému týmu, který se na průběhu soutěže podílel – Honza Zábranský, Věrka Mlčúchová, Alenka Mimránková, Maruška Skládalová, Eliška Sládková a Lenka Pešková. A za mě – zase příště…

Sdílejte!