Květinové ostrovy – studna poznání. Začínáme…

Již v únoru jsme netrpělivě očekávali, zda se nám poštěstí a staneme se příjemci grantu Zelené oázy. Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to
s aktivním zapojením veřejnosti.

O tento grant požádala v ročníku 2016/2017 necelá stovka projektů z celé České republiky. A i nám se to nakonec podařilo a dostali jsme se do dvacítky podpořených projektů.

A o co jsme to vůbec bojovali? V atriu a v prostorách před školou se nacházejí tři vyvýšené záhony, kterým se ve škole říká „bazény“, s výsadbou starou zhruba dvacet let. Tyto rostliny byly přerostlé, nevzhledné a jejich využití ve výuce bylo minimální. Navíc kořenová struktura okrasných stromů byla přerostlá do té míry, že narušovala betonový okraj „bazénů“ a hrozilo jejich úplné rozpadnutí.

Cílem našeho projektu je obnovit zeleň a oživit prostory věnované nejen výuce, ale také odpočinku mládeže i okolních obyvatel, vytvořit dynamickou výsadbu, která se bude měnit nejen v průběhu roku, ale i v dalších letech, vytvořit funkční ekosystém, který udržuje rovnováhu mezi jednotlivými rostlinnými druhy, a vybudovat prostředí přátelské pro živočichy, především bezobratlé.

S prvními jarními slunečnými dny jsme začali pilně pracovat. S pomocí rodičů jsme pročistili porost, v pracovních činnostech jsme rozmnožili a zasadili řízky stávajících rostlin na školní zahradu.
Z částí starých porostů, jež nebylo možno zachránit, vybral Ekotým materiál k vybudování hmyzího hotelu. A v hodinách pracovních činností se začalo aktivně pracovat na úpravách hlíny a přípravě nového podkladu.

Po prázdninách vrhneme s vervou do dalších fází projektu a těšíme se, až se staré „bazény“ promění v nové „květinové ostrovy“.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

 

 

Sdílejte!