Den bez tabáku našich šesťáků

V pátek 23. června proběhla ve sportovním areálu Rybníček preventivně-sportovní akce s cílem přesvědčit děti, že kouření je velmi nebezpečný zlozvyk. Všechny tři třídy šesťáků postupně absolvovaly připravený program. Jeho součástí byl krátký vytrvalostní běh na jeden okruh okolo fotbalového hřiště, kdy každý soutěžil nejen sám za sebe, ale i za svoji třídu. Druhou polovinu programu zahrnoval test teoretických znalostí o nebezpečí užívání cigaret a spirometrická zkouška kvality dýchacího aparátu. V obou částech programu museli žáci něco předvést – znalosti, rychlé nohy nebo správně fungující plíce. Ti nejlepší pak obdrželi drobné ceny. A ostatní se alespoň přesvědčili o tom, že cigareta do ruky dětem skutečně nepatří. A snad si toto přesvědčení s sebou ponesou i dále do života.

Mé poděkování patří zdravotní sestřičce paní Haně Korandové z plicní ambulance MUDr. Stanislavy Kacrové, která dětem zprostředkovala spirometrickou zkoušku. Dále je třeba poděkovat paní Ing. Petře Žídkové a Janě Doležalové, které za námi přijely až ze Vsetína a zajišťovaly teoretickou část naší akce.

A jak to všechno dopadlo… Mezi děvčaty byla nejrychlejší Kačka Čejková, na druhém místě se umístila Kája Lanšperková a třetí byla Adéla Gálová. Nejrychlejším klukem se stal Ondra Turčin, druhý doběhl Martin Říha a třetí místo obsadil Míša Kozumplík.

Akce proběhla v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořil Zlínský kraj.

Sdílejte!