Noc s literaturou

Když nám v pátek zazvonilo a všichni žáci vyběhli ze školy, těšící se na víkendové volno, 27 šesťáků se ještě do školy natěšeně vrátilo v podvečerních hodinách.

Nevšední zážitek, který na ně čekal, by nadchl asi každého zapáleného čtenáře. Chystala se totiž Noc s literaturou uvnitř budovy školy.

V pět hodin odpoledne šesťáčky uvítala postava autora Karla Poláčka a žáci ihned věděli, že se bude jednat o tematiku literárního díla Bylo nás pět, neboť se s touto knihou již dříve seznámili v hodinách literatury. Věděli už tedy, do čeho jdou. Těšili se na jednotlivá dobrodružství pětice chlapců, kteří prožívali dětství bez mobilů, elektroniky a dalších vymožeností moderní doby.

Celé literární nocování začalo bojovkou, která rozdělila děti do pěti družstev podle toho, kterou postavu si ve hře vybojovaly. A tak jsme měli skupiny pod velením Péti Bajzy, Zilvara z chudobince, Čeňka Jirsáka, Antonína Bejvala a Édy Kemlinka. Tyto týmy pak plnily úkoly spjaté s rošťáckými klukovinami, samotnou knihou, četbou i filmem. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků, zpívání u kytary, hra na schovávanou, míčové hry a stezka odvahy, kterou zvládli všichni na jedničku. Ke spánku naše nejmenší ukolébalo filmové ztvárnění této knihy. Jeden z úkolů dětem napověděl, že se celé nocování neslo v duchu kapitoly Cesta do Indie a zpět. Proto i večerní promítání uzavřelo literární hru tímto dílem.

Sobotní ráno si žáčci užili společnou snídaní a posledním úkolem – vymyslet týmový pokřik. Celkově se nejvíce dařilo družstvu Péti Bajzy, které vyhrálo zlaté medaile a první místo. Na druhém stupínku se umístilo družstvo Antonína Bejvala a třetí příčka čekala pro tým Čeňka Jirsáka. Každý nocležník dostal na památku záložku do knihy a po krátkém rozloučení už se všichni hrnuli ke svým rodičům a domovům.

Doufáme, že si naši čtenáři odnesli nevšední zážitky, vzpomínky a také kus přečtené kapitoly ze své oblíbené knihy. Těšíme se na další společná dobrodružství s literaturou!

Sdílejte!