Druháčci u hasičů a záchranářů

Po dvou setkáních profesionálních hasičů v rámci požárního preventivního programu Hasík ve škole jsme ve čtvrtek 8. června navštívili jejich pracoviště.

Náš průvodce, pan Bečica, nám zajímavě povídal o povolání hasičů, jejich zdatnosti, odvaze a pracovním nasazení při výjezdech k požárům. V prostorách hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti jsme si poslechli, jak vypadá takové ohlášení výjezdu. Potom si žáci prohlédli hasičská auta a hasičskou výstroj. Nakonec měli zájemci možnost do jednoho z nich nasednout.

Po prohlídce a zvědavých dotazech jsme zavítali na hradišťskou základnu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, kde nám ochotní záchranáři předváděli nejrůznější přístroje a pomůcky, které používají při záchranných akcích. Nechyběla ani praktická ukázka – měření tepové frekvence, použití schodolezu atd.

Návštěvy obou složek záchranného systému byly velmi zajímavé a děti obohatily o spoustu zajímavých informací. Seznámily je s velmi náročnou a důležitou prací hasičů a záchranářů.

Sdílejte!