A je to! Prvňáčci oslavili Den dětí.

Malí žáci oslavili 1. června svátek dětí společně se SVČ Klubko. Z okna se ozvala známá večerníčková melodie a Pat a Mat s osmdesáti prvňáčky zahájili slunečné dopoledne plné zajímavých úkolů pořádnou rozcvičkou. A je to! Oslava mohla začít. Žáci se rozdělili do čtyř skupin, jedni opékali špekáčky, druzí plnili úkoly na zahradě Klubka. Pat a Mat je učili lovit klíče z kanálu, zatloukat hřebíky, natřít plot nebo správně zapojit elektrický obvod. Třetí skupina trávila čas na dětském hřišti a čtvrtá skupina se vydala do Starého Města hledat Patovo a Matovo ztracené nářadí. Nejdříve se zeptali v obchodě, ale tam žádné nářadí neměli. Pak museli vyluštit šifru v Braillově písmu a ta už je zavedla správným směrem. U majáku našli metr, štětku, špachtli a všechno nářadí. Tak a je to! Všichni malí Patové a Matové se spokojení a šťastní vrátili do školy. Děkujeme vedoucím SVČ Klubko za krásný a nabitý program.

Sdílejte!