Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 17. května proběhlo v SKC ve Starém Městě slavnostní pasování žáků prvních tříd na rytíře a rytířky Řádu čtenářského.

Slavnostnímu pasování předcházelo dopolední čtení v knihovně. Městská knihovna se v tento den proměnila v Písmenkové království, kde král Knihoslav s královnou pozorně poslouchali čtenářské výkony našich prvňáčků. Po náročné zkoušce, kterou všichni žáci úspěšně zvládli, byli odměněni sladkostí a záložkou do knihy. Zde nás také navštívil pan ředitel a spolu s králem Knihoslavem předvedli žákům své čtenářské dovednosti. Odpoledne  je čekalo slavnostní pasování na čtenáře. Nejprve vystoupily na pódiu děti se svým nacvičeným pásmem, které bylo plné písniček a říkanek o písmenkách a abecedě. Odměnou za vystoupení byl pro děti velký potlesk všech rodičů, ale také prarodičů a sourozenců v sále.Všechny přišel pobavit a rozveselit svými kouzly známý kouzelník pan Jiří Hadaš. Nakonec král Písmenkového království důstojně pasoval každého čtenáře a čtenářku do Řádu čtenářského. Děti si kromě pasovací listiny odnesly i drobné dárečky. Každá třída obdržela také sladký perníkový klíč ke knížkám, které na děti čekají nejen ve škole a doma, ale také v knihovně. Za přípravu celé krásné akce je třeba poděkovat paní Rokytové a jejím spolupracovnicím. Celou akci zakončil svými slovy pan ředitel Josef Jurnykl. Všem žákům přejeme hodně pěkných chvilek se zajímavými knížkami. Nechť je nám kniha moudrým rádcem!

Sdílejte!