Bezpečná staroměstská škola

V rámci dotačního programu MŠMT Bezpečné klima v českých školách realizujeme v roce 2017 projekt Bezpečná staroměstská škola. Prioritou projektu je podpora pedagogů s důrazem na vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště.

Podpora učitelů spočívá zejména v realizaci otevřených supervizí pro pedagogické pracovníky. Smyslem otevřených supervizí je jednak odborný rozvoj pedagogů, nalezení tolik potřebného nadhledu a možnosti a řešení v různých problémových situacích a jednak vytvoření bezpečného místa, ve kterém se pedagogové vzájemně obohacují, což má nepochybně zásadní vliv i na celkové klima školy. Supervize jsme doplnili možností dalšího odborného rozvoje zaměřeného na bezpečné klima školy formou DVPP.

V rámci projektu Bezpečná staroměstská škola vyučující II. stupně je v projektu seminář Rodiče versus učitelé, pro vyučující I. stupně seminář Škola a včasná detekce ohrožených dětí.

Na supervizích a odborném rozvoji pedagogů spolupracujeme s akreditovanými organizacemi Madio z.s., SOCIOKLIMA s.r.o. a Mansio v.o.s.

 

 

 

 

 

Sdílejte!