Třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/products/obrazkovy-hlavolam-ovoce/

Vyhledává Vaše dítě čísla, baví ho řešit matematické úkoly, pracuje rádo na počítači? Právě jemu nabízíme třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, která má na II. stupni naší školy dlouholetou tradici.

Do třídy přijímáme žáky se zájmem o matematiku a informatiku nejen ze Starého Města, ale i z okolních obcí. Třída má zvýšenou časovou dotaci hodin matematiky a informatiky. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.

Na žáky ve výběrové třídě jsou kladeny vyšší nároky, a proto zájemci procházejí přijímacím řízením, v němž se posuzuje prospěch z 5. ročníku a výsledky písemné zkoušky z matematiky a psychotestů. Termín přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky je pro školní rok 2017/2018 stanoven na 10. května 2017. Přihlášky přijímáme do 5. května.

Naše škola je největší školou v okrese, a proto může žákům nabídnout pestrou škálu volitelných předmětů, z nichž si v 7. a 8. ročníku mohou žáci matematických tříd vybrat kromě jiného i z počítačové grafiky, tvorby www a programování.

V 6. a 8. ročníku se matematické třídy společně účastní dvoudenního výjezdního soustředění, které se zaměřuje na praktické využití získaných poznatků a aplikaci znalostí v běžném životě.

Žáci z těchto tříd výborně reprezentují školu v nejrůznějších soutěžích (Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, finanční gramotnost aj.).

Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o učení, naučit je řešit problémové úlohy, volit k jejich řešení vhodné postupy, zpracovávat informace a především připravit žáky k úspěšnému studiu na gymnáziích a středních školách.

 Stále ještě váháte?

 

Sdílejte!