Po stopách Komenského

Dvě úterní odpoledne věnovali osmáci prohloubení vědomostí o životě a díle „Učitele národů“ Jana Amose Komenského. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě bylo k tomu to nejpříhodnější místo.
Celá exkurze se skládala ze dvou částí. Začali jsme životem J. A. Komenského. Zopakovali jsme si důležité mezníky v jeho životě. Něco málo jsme se dozvěděli o městě Uherský Brod, které je považováno za jedno z míst, kde se Komenský mohl narodit. Dostali jsme nástin doby, ve které Komenský žil a psal. Prošli jsme jeho spisy a prostřednictvím Studny poznání hlouběji pronikli do knihy Labyrint světa a ráj srdce. Pak už nás čekal Komenského život v exilu. V této části exkurze využívali žáci vědomosti získané v hodinách jazyka českého. Nebáli se však také ptát. Nejvíce je zajímalo, jak je to tedy s místem jeho narození nebo s místem, kde je Komenský pohřben. Patří místo jeho posledního odpočinku České republice? Na všetečné otázky jsme dostali odpovědi, i když to paní průvodkyni stálo několik telefonátů. Druhá část exkurze nás zavedla zpět do školy. Zasedli jsme do starých lavic a pan průvodce, učitel, nás seznámil s tím, jak to chodilo ve škole v době Komenského. Byly nám sděleny nejdůležitější pedagogické zásady, které Komenský formuloval. A na vlastní kůži jsme prožili knihu Orbis pictus. Svět v obrazech se nám před očima zhmotnil a my jsme si zkusili, jaký je to pocit učit se něco, o čem nic nevíme, ale prostřednictvím zážitku či obrázku si to lépe zapamatovat. Někteří měli možnost zakusit práci učitele a snažili se prostřednictvím nové metody učit své spolužáky. Celou exkurzi jsme ukončili v nové relaxační místnosti, která je vytapetována obrázky a pojmy z Orbis pictus. Pak už nás čekala jen povinná fotka u největší osobnosti baroka a návrat zpět do Starého Města.

Sdílejte!