Návštěva z Tönisvorstu

Díky spolupráci se Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město zavítali na naši školu studentka Ronja Schmidt a pan profesor Jörg Bellgardt. Pocházejí z družebního města Tönisvorst  a reprezentují tamní Gymnázium Michaela Ende. Ronja i pan profesor si do vybraných hodin němčiny a angličtiny připravili prezentace o Německu, o svém městě i o škole. Žáci tak měli možnost poslechnout si rodilé mluvčí a využít této příležitosti ke konverzaci v cizím jazyce. Hosté (lektoři) ochotně odpovídali na všechny otázky našich žáků. 

Dověděli jsme se, že Tönisvorst leží na západě Německa u hranic s Nizozemím, že je proslulý pěstováním jablek, a proto se nazývá „Apfelstadt“, že spisovatel, jehož jméno škola nese, je autorem Nekonečného příběhu, a další zajímavosti.  

Je docela možné, že se někteří žáci v budoucnu do Tönisvorstu  podívají – například jako účastníci výměnné stáže. Pak se jim určitě budou hodit znalosti získané v hodinách němčiny a angličtiny.

Sdílejte!