Přijetí na radnici

U příležitosti Dne učitelů přijali v úterý 11. dubna na radnici představitelé města Mgr. Věru Mlčúchovou a Mgr. Josefa Pavelu. Oba jsou na naší škole více než 30 let. Mgr. Věra Mlčúchová vyučuje fyziku a přírodopis, pracovala jako výchovná poradkyně, zasloužila se o založení a o získání prvního titulu Ekoškola. 

Mgr. Josef Pavela učil matematiku a výchovu k občanství, jeho srdeční záležitostí byl folklór. Založil na škole folklórní kroužek, který ke škole neodmyslitelně patří i dnes.

Za jejich dlouholetou práci pro děti i pro školu jim patří naše poděkování.

Sdílejte!