Sedmáci pomohli v rámci akce Ukliďme Česko vyčistit část Starého Města

Ve středu 5. dubna se naše škola zapojila do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Ve spolupráci se staroměstskou radnicí si jednotlivé třídy sedmého ročníku rozdělily úklidové rajóny a ty zbavily odpadků. Na závěr pro nás radnice připravila příjemné občerstvení formou opékání  špekáčků v SVČ Klubko ve Starém Městě. Velké  poděkování patří i zaměstnancům volnočasového centra za vzorné zabezpečení akce.

Sdílejte!