Návštěva v uherskohradišťské nemocnici

Ve středu 8. března se zájemci z řad žáků naší školy zúčastnili exkurze do uherskohradišťské nemocnice.

Cílem 43 žáků byla nejdříve budova ředitelství. V prostorném sále pátého podlaží nás přivítal MUDr. Petr Sládek, ředitel nemocnice.

Poté nás paní Hudečková uvedla do prostředí mikrobiologie a problematiky čistoty rukou. Červík pochybností hned zahlodal ve většině z nás. Myjeme si správně ruce? Poté, co jsme si potřeli ruce speciální tekutinou, jsme se o tom mohli pod fluorescenční lampou hned přesvědčit. Nedopadli jsme nejhůř.

Naše další kroky směřovaly na oddělení chirurgie, urologie a ORL. Přívětivá staniční sestra nás seznámila s chodem oddělení. Zajímaly nás i prostory běžnému návštěvníkovi nepřístupné – dekontaminační místnost, sklad prádla, pracovna sester, vyšetřovny jednotlivých oborů se svým specifickým vybavením.

Pak jsme se přemístili do moderní budovy, která byla postavena teprve před třemi lety. Zde jsme měli možnost završit naši exkurzi na hematologicko-transfúzním oddělení. Zmoženi dlouhou chůzí jsme spočinuli v křeslech určených k odběrům krve dárců. Zajímalo nás, jak se krev zpracovává a kde se uchovává. Návštěva skladiště krevních konzerv se stálou teplotou -30 stupňů Celsia byla pro mnohé velkým zážitkem.

Na závěr přišlo tolik očekávané překvapení. Byli jsme uvedeni před fantom horní končetiny určený k nácviku odběru krve. Vyzkoušeli jsme si, co to znamená být skutečnou zdravotní sestrou.

Pro mnohé z nás byla návštěva nemocnice velkým zážitkem, který může ovlivnit volbu naší celoživotní profese.

Sdílejte!