Návštěva páťáků

Ve středu 8. března strávili žáci pátého ročníku první dvě vyučovací hodiny na druhém stupni naší základní školy. Opět se zde setkaly děti z Jalubí, Nedakonic a Starého Města.

Nejdříve jsme se vzájemně představili, poté nás členové žákovského parlamentu seznámili se školou. Samotnému poznávání školy předcházely prezentace žáků o škole, ze které přichází. Všechny prezentace byly velmi zdařilé a každý si zaslouží za jejich přípravu velkou pochvalu.

Ve druhé části měli žáci možnost projít si a prozkoumat zábavnou formou otázek celou školu. V předem určených skupinkách plnili úkoly, které je zavedly nejen do různých tříd, ale i do specializovaných učeben jazyků, počítačů, dílen, chemických a fyzikálních laboratoří, přírodopisu i tělocvičny.

Na závěr setkání obdrželi všichni zúčastnění na památku drobné upomínkové předměty.

ZŠ Nedakonice – 1. prezentace

ZŠ Nedakonice – 2. prezentace

ZŠ Staré Město – 3. prezentace

ZŠ Nedakonice – 4. prezentace

ZŠ Staré Město – 2. prezentace V.C

ZŠ Staré Město – 1. prezentace V.A

ZŠ Staré Město – 1. prezentace V.C

ZŠ Staré Město – 2. prezentace V.B

ZŠ Staré Město – 1. prezentace V.B

Prezentace žákovského parlamentu 1

Prezentace žákovského parlamentu 2

Prezentace žákovského parlamentu 3

Prezentace žákovského parlamentu 4

Prezentace Jalubí

Prezentace Jalubí 2

Sdílejte!