Zazpívej, slavíčku

Každoročně se na naší základní škole koná soutěž Zazpívej, slavíčku, při níž mají žáci 6. –  9. ročníku možnost ukázat, jakým hlasem byli obdařeni.

První kolo – třídní, absolvovali všichni žáci se svou připravenou lidovou písní a ti, již svým výkonem přesvědčili o svých kvalitách, postoupili dále do kola školního. A právě školní kolo se konalo ve středu 11. ledna.

Ve školním kole se ukázalo dvaadvacet zpěváků, z toho v mladší kategorii (6. – 7. ročník) se utkalo osmnáct žáků a ve starší kategorii (8. – 9. ročník) žáci čtyři. Pěveckými výkony všichni zúčastnění mile překvapili, i z toho důvodu byl konečný verdikt pro tříčlennou porotu nelehkým úkolem.

Žáci se převážně prezentovali písněmi z našeho regionu, ale objevily se i písně regionálně odlišné. Samotný výběr repertoáru byl i ve školním kole ponechán na zpěvácích, vždyť ti sami nejlépe vědí, jaká píseň se jim zpívá nejlépe.

V mladší kategorii se na 1. místě umístila Magdaléna Žmolíková, 2. místo patřilo Viktorii Slovákové a 3. místo si svým výkonem zasloužila Lucie Houdková.

I přes menší účast ve starší kategorii bylo konečné rozhodnutí velmi obtížné. Svým výkonem však nejvíce překvapil Václav Klečka, který si zasloužil 1. místo, 2. místo obsadila Julie Luběnová a o 3. místo se podělila Ludmila Gieslová s Alžbětou Plevákovou.

Výhercům patří velké gratulace a především jim přejeme, aby i v dalších kolech byli stejně úspěšní. Avšak i ostatním soutěžícím musíme vzdát velkou poklonu za jejich výkony. Není lehké zpívat sám před tolika lidmi, a i přesto, že tentokrát na stupně vítězů nedosáhli, může tomu být za rok úplně jinak. Důležité je nic nevzdávat a o to usilovněji na sobě začít pracovat.

Byli jsme obdařeni zpěvem, a navíc žijeme v regionu, v němž jsme obklopeni lidovou písní. Zachovejme si tuto krásu a snažme se ji předávat dál.

[Not a valid template]
Sdílejte!