Exkurze technického kroužku

Ve středu 11. ledna se žáci, kteří navštěvují technický kroužek, zúčastnili exkurze ve firmě BD Sensors Buchlovice, kde se vyrábějí průmyslové tlakoměry.

Po krátké úvodní prezentaci o historii a výrobním programu firmy se přesunuli do výrobní haly, kde se zájmem sledovali práci na CNC strojích a ukázku robotických strojů. Následovala návštěva kontrolního oddělení a skladu, ve kterém se jednotlivé výrobky automaticky ukládají podle čárových kódů. Žáky zaujala také zkušebna s nejmodernějšími přístroji na testování tlakoměrů.

Nejzajímavějším bodem celého programu exkurze byly prostory, kde sídlí vývojář firmy. Ten žákům ukázal některé fyzikální pokusy, např. s heliem nebo s dusíkem. Některé z nich si žáci mohli také vyzkoušet. Nejvíce pozornosti však upoutala práce s termokamerou, která se ve firmě používá ke kontrole přehřívání součástek strojů.

Žákům se návštěva firmy velmi líbila a určitě některé poznatky využijí i ve výuce fyziky a chemie.

Sdílejte!