Technický kroužek

imag1145Od října letošního roku probíhá na naší škole (také na ZŠ v Buchlovicích a na Velehradě) technický kroužek. Navštěvují ho žáci 7. a 8. tříd, koná se jednou za 2 týdny. Lektory kroužků jsou studenti 3. ročníku oboru Elektrotechnika ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti Bohumír Brhel a Matěj Prášil.

Na činnosti kroužku se jich ptala Mgr. Sylva Štěpitová, která kroužek zaštiťuje.

Jak jste se dostali k lektorování?

Na konci školního roku přišla zajímavá nabídka od nově vzniklé společnosti VISC s. r. o. se sídlem v Buchlovicích. Hledala lektory kroužků, tak jsme se přihlásili. Chtěli jsme si zkusit pracovat se žáky ze ZŠ. Než jsme začali s lektorováním, prošli jsme o prázdninách 32 hodinovým kurzem. Byl zaměřen na fyziku a fyzikální pokusy, elektroniku a programování robotů. Setkali jsme se s vývojáři z firmy BD SENSORS s.r.o. Buchlovice, Ray Service a.s. Staré Město a Comfis s.r.o. Buchlovice. Byli jsme také na exkurzích v pěti firmách.

Máte nějaký cíl, čeho byste chtěli v kroužcích dosáhnout?

Vždycky je dobré vědět, kam směřujete, s kroužkem je to podobné. Už na kurzu jsme se shodli, že v kroužku jde hlavně o zábavu, o příjemně strávený čas s kamarády.

Druhým cílem je naučit se hravou formou něco z techniky. Na začátku jsme používali elektronickou stavebnici BOFFIN, žáci řešili projekty a přitom se žáci mohli naučit, co je to elektrický obvod, odpor, dioda apod. Chceme žákům na ZŠ ukázat, že technika je hravá, zajímavá a zvládnutelná.

Třetím cílem je, aby se žáci naučili spolupracovat, řešit věci v týmu, pomáhat si, diskutovat, vyjednávat, vyhrávat i prohrávat.

Od ledna budeme programovat robotky. Je to příjemný způsob, jak pochopit princip programování. U toho se musí přemýšlet, hledat řešení, být tvořivý, trpělivý.

Kdo zajišťuje materiální a technické zázemí?

Škola poskytla prostory, pracujeme v počítačové učebně. Při programování robotků má každý žák svůj počítač, kde si vytvoří grafický program a ten si pak nahraje na robotka a ověří si, zda program funguje. V případě, že nefunguje, hledá se chyba. Každý žák tedy má svého robotka, se kterým v kroužku pracuje.

Komu tedy patří dík?

Určitě Základní škole ve Starém Městě, která poskytla prostory – počítačovou učebnu, společnosti VISC s.r.o., která všechno organizačně zajišťuje a koordinuje, firmě Ray Service a.s. ve Starém Městě, která kroužek sponzoruje. Díky tomu je kurz pro žáky bezplatný a žáci mohou používat stavebnice BOFFIN a robotky. Dík patří i naší škole, SŠPHZ v Uherském Hradišti, protože máme z elektrotechniky dost dobré znalosti. Pak už je na nás lektorech odvést tu nejlepší práci. Jestli se nám to daří, se musíte zeptat žáků, kteří do kroužku chodí.

Odpovídali Bohumír Brhel a Matěj Prášil, studenti 3. ročníku SŠPHZ v Uherském Hradišti

Sdílejte!