Ekoškolácké luštění

Poslední školní týden v tomto kalendářním roce věnoval Ekotým prvního stupně luštění.

Ekotýmáci si pro své spolužáky připravili čtyři křížovky zaměřené na přírodu kolem nás a životní prostředí. Den co den, od pondělí do čtvrtku se ráno na nástěnce Ekoškoly objeví nová křížovka. Většina dětí se nadšeně vrhla do luštění. Navíc každý den Ekotým losuje a odměňuje správné řešitele.  Nápad je to báječný, příjemně nám to zpestřilo předvánoční období. A kromě zábavy si ještě procvičujeme znalosti z říše rostlin, živočichů a ochrany prostředí. A protože celá akce sklízí mezi dětmi velký úspěch, určitě si naplánujeme do budoucna další podobnou aktivitu.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje Ekotým prvního stupně.

Sdílejte!