Mikulášský jarmark

img_0065Stalo se tradicí, že žáci II. stupně ZŠ Staré Město pořádají pro své rodiče, příbuzné i bývalé žáky školy Mikulášský jarmark. Ani tento rok nebyl výjimkou, o čemž jsme se v pondělí 5. prosince mohli přesvědčit. Již od ranních hodin se školou nesly tóny školní folklórní muziky, která spolu s mikulášskou družinou zpříjemňovala žákům výuku vánočními koledami. Postupně na chodbách přibyly směrovky odkazující k místu konání akce. A když v poledne začalo pobíhat také stále více žáků s krabicemi, bylo jasné, že o pestrou nabídku výrobků nebude na jarmarku nouze.

S blížící se čtrnáctou hodinou se suterén školy stále více zaplňoval návštěvníky, kteří netrpělivě čekali na zahájení.

V úvodu vystoupil pěvecký sbor se dvěma písněmi, po nich přivítal pan ředitel všechny přítomné   a následovaly vánoční koledy v podání školní folklórní muziky. Děti odehrály i dvě scénky a vše zakončil závěrečnou písní folklórní kroužek. Pak už začal jarmark, na kterém třídy prodávaly své výrobky.

Nabídka byla pestrá, i každý si mohl najít to své. Převládaly vánoční ozdoby.

Jarmark nás mile překvapil, neboť ukázal, jak zručné a šikovné žáky naše škola má. Mnozí z nich by do budoucna mohli pomýšlet i nad povoláním úspěšného obchodníka.

Společnými silami jsme zvládli uspořádat krásnou akci, při níž jsme strávili s dětmi, učiteli i rodiči společný předvánoční čas.

Video ze zahájení

Sdílejte!