Finále STARák SHOW

img_1982Dne 29. listopadu se ve Společensko kulturním centru ve Starém Městě konalo finále talentové soutěže STARák SHOW, kterou organizoval žákovský parlament školy. Soutěž měla ukázat, čemu se naši žáci věnují po vyučování a v čem jsou opravdu dobří. Cesta k samotnému finále byla dlouhá. Začalo to tím, že jsme se poučili z neúspěchu z minulého roku a chtěli jsme předvést novou a originální soutěž. Pracovali jsme 3 měsíce a dolaďovali každý detail. Když bylo všechno zařízeno, účastníci přihlášeni, porota oslovena, mohlo začít castingové kolo.

V castingovém kole vystoupila spousta talentovaných žáků naší školy a pro porotu bylo velice těžké rozhodnout, kdo postoupí do finále. Nakonec vybrala dvanáct největších talentů.

V úterý ráno celý parlament pilně pracoval, proběhla generálka a v 11 hodin seděli všichni žáci a učitelé II. stupně na svých místech. Během následujících dvou hodin mohli obdivovat talent a odvahu svých spolužáků jít na pódium.

A kdo vůbec o celkovém vítězi rozhodoval? Byla to porota složená z 5 členů: pan učitel dechových nástrojů ze ZUŠ Václav Ovčáčík, paní učitelka výtvarné výchovy Veronika Kusáková, páťáci z našeho I. stupně Emma Číhalová a Tomáš Zajíc a jako čestný člen poroty pan starosta Starého Města Josef Bazala.

S prvním soutěžním číslem přišla  trojice chlapců,  kteří nám předvedli parkour. Byli  to Marek Pavlica a Martin Králík z 8. C a Kuba Kunt z 9. D.  Následně vystoupila Zuzana Jelínková z 8. C a předvedla nám dog dancing se svým pejskem Nicholasem. Poté vystoupila Gabriela Chybíková ze 7. A s aerobikem. Zdeněk Horníček z 6. C, který od porotců dostal jednotlivá slova, z nich poskládal za malou chvíli básničku. Nikola Benedíková ze 7. D nám zarecitovala text z Deníku mimoňky. Tereza Daníšková z 8. A nám zahrála krásně na keyboard. Dalším tanečním vystoupením byl street dance, který nám skvěle zatančila Viktorie Slováková ze 7. A. Pak přišly na řadu Ludmila Gieslová a Barbora Kolářová z 9. D se zpěvem písně z Titaniku od Celine Dion. Roman Dobeš z 6. A zahrál na baskřídlovku. Následovala gymnastika Barbory Jagošové. Vystoupil i kouzelník Michael Cmajdálka z 9. B a celou finálovou dvanáctku uzavřela Aneta Hájková z 9. C, která nám prostřednictvím svého videa ukázala svou největší radost a zálibu – jízdu na koni.

Pak přišla pro porotu nejtěžší chvíle. Rozhodnout, kdo byl nejlepší.

Zatímco se porota radila, pustili jsme video z castingu. Připomněli jsme všechny přihlášené, kterým velmi děkujeme za odvahu a skvělá vystoupení. Bohužel hlavní cenu mohli získat jen tři soutěžící. Vítězi, spíše vítězkami 1. ročníku talentové soutěže STARák SHOW se staly:

1. místo: Barbora Jagošová, gymnastika,

2. místo: Aneta Hájková, video,

3. místo: Viktorie Slováková, street dance.

Rádi bychom poděkovali všem, bez kterých by se tato talentová soutěž neuskutečnila. V první řadě našim sponzorům, kteří věnovali hlavní ceny. Děkujeme Jiřímu Pavlicovi, firmě Office Field, s.r.o. Kateřiny Svobodové, Ing. Radku Kusákovi, Ladislavu Kosovi a pizzerii Maxi v Uherském Hradišti.

Velké díky patří i vedení naší školy, která nám umožnila zrealizovat celou soutěž. Panu starostovi, panu Ovčáčíkovi i paní učitelce Kusákové děkujeme za jejich čas, a Emičce a Tomovi za jejich zapálení pro porotcování.

Akce se skvěle vydařila a vše nakonec vyšlo podle našich očekávání. A možná i lépe.

STARák SHOW proběhla  v rámci projektu Jsme na palubě.. Naloďte se, který je podpořený Zlínským krajem.

Tým ŽP

Dobrý den s kurýrem

Fotografie v Dobrém dnu

Fotografie Pavla Pašky

Televize Slovácko

 

 

 

 

 

Sdílejte!