Jak lidé žili dříve

img_3288Žáci 3. ročníku se celý listopad zamýšleli nad tím, jaký život měli jejich předkové. Přinášeli do školy staré předměty, které používali lidé v dávných dobách, aby z nich uspořádali výstavu.Ve třídách se objevovaly hmoždíře, mlýnky, váhy, psací stroje a spousta dalších pomůcek do domácnosti. Zajímavé byly žehličky, do kterých se dávalo rozžhavené uhlí, nádoba na vaření vajíček, hoblík kocour, nádherné telefony, sítka na mouku a trychtýř na vykrmení husy. Všechny tyto poklady děti prozkoumávaly, popisovaly ve slohu a srovnávaly se spotřebiči, které používáme dnes. V současnosti téměř všemu vládne elektronika a počítače. Výstavu doplnily půvabné obrázky z hodin výtvarné výchovy.

Na konci týdne nás navštívila paní učitelka Eva Hřibová. Vzpomínala, jaké bylo Staré Město dříve, hovořila o významných lidech, kteří zde žili, i o svém dětství a školní docházce.

Moc děkujeme dětem a jejich rodičům za zapůjčení krásných exponátů.

Sdílejte!